Ans Wouters

beeldend kunstenaar

Selterskampweg 12
6721 AT Bennekom
ans99@kpnmail.nl | www.answouters.nl

Kunst komt voor mij voort uit emotie en speelt direct in op de emotie van de ander. Ik probeer met mijn kunst de toeschouwer te raken.
In een tijd als deze, waarin emoties een grote rol spelen: onzekerheid, angst, verdriet maar ook medeleven en saamhorigheid, is kunst belangrijk. Mijn onderwerpen vind ik in de realiteit: portretten die mij fascineren, landschappen waar ik van geniet. Ik vind het inspirerend om werk met een natuurgetrouw karakter, zoals mijn portretten, af te wisselen met werk dat meer uit intuïtie ontstaat, zoals de schilderijen van wolkenluchten.

Het afwisselen van natuurgetrouw en meer abstract werk is ook een afwisselen van problematiek en techniek en houdt voor mij het schilderen fris.

Tot maart heb ik gewerkt aan een schilderij met het onderwerp Bevrijding, voor een expositie met dit thema.
Wij zouden dit voorjaar het feit herdenken dat Nederland 75 jaar geleden bevrijd is. Maar vanaf maart zijn we onze vrijheid gedeeltelijk kwijt geraakt door Corona. In maart werd de expositie gesloten en zat ik thuis in zelfgekozen quarantaine.
In het begin had ik een dubbel gevoel. Enerzijds de onzekerheid en zorgen over

 

hoe de verspreiding van Corona zich verder zou ontwikkelen en anderzijds het gevoel van samen met mijn gezin in een bubbel te zitten die ook een soort geborgenheid gaf.
Maar ik ging de sociale contacten buiten het gezin missen. Contact door lijfelijk bij elkaar te zijn kan niet gecompenseerd worden door contact via telefoon of social media.
Ik was heel blij toen horeca, musea, bioscopen en theaters weer onder voorwaarden open mochten. De toegang tot deze plekken van contact en cultuur die altijd zo vanzelfsprekend was, heb ik erg gemist en waardeer ik nu veel bewuster.