Fransje Smit

beeldend kunstenaar, docent beeldende vorming

Gruttoweide 14
6708 BH Wageningen
fransjesmit@planet.nl | www.fransje-smit.nl

Versleten tijd
Ik omarm de schoonheid van verval, verval waarin tijd zichtbaar wordt. Waarin we een stukje innerlijk, een stukje ziel zien. Het is geschiedenis vastgeplakt aan vorm en materiaal. Ook dit valt ooit uit elkaar en wordt grondstof voor een nieuwe combinatie van onderdelen die al bestonden, nieuw leven. De grote kringloop waarvan wij allemaal onderdeel zijn en we ons unieke aandeel in hebben.
De stilte na het Bericht was oorverdovend. Hij kwam langzaam op ons af denderen, je voelt wat aankomen, maar onduidelijk en ongrijpbaar.
Tot dan, tot het zo aanwezig was dat
iedereen het zag, hoorde en voelde. De wereld is stil. Het is alsof ik een zucht hoor, een diepe grote, een mamawereldzucht. Ik hoor de vogels en het ritselen van de jonge bladeren. Rust, we houden allemaal samen de adem in.Ik laat alles op me afkomen en heb geen idee hoe groot dit is, hoe veelomvattend het gaat zijn. De kinderen, de kleinkinderen, hoe is het met hen? Ik raak flink uit balans, schommel hevig tussen angstig en boos, stevig en liefdevol. Ik wil wat doen en schrijf kaarten naar jongeren in het asielzoekerscentrum.
Mijn lessen staan in 1x stil, ik mis de mensen en het samen ontdekken.
Festivals en exposities gaan niet door,
mijn hele zomer is uitgegumd.
Ik maak een galerieboek en zoek een nieuw evenwicht. Mijn beeldend werk gaat altijd verder en staat nooit stil, in mijn hoofd gebeurt van alles dat er uit moet.
Nieuwe verbindingen groeien, teer in het begin maar steeds steviger in de tijd. Er rolt een serie mensjes en thingies uit mijn handen. Wezentjes gemaakt van gevonden stukjes materiaal overal vandaan en door mij in elkaar gezet wordt. Allemaal met hun eigen verleden, heden en toekomst in deze nieuwe orde.
Ja, ik ben een maker.

 https://www.instagram.com/fransjesmit https://www.facebook.com/fransje.smit