Harry Harsema

uitgever / landschapsarchitect

Generaal Foulkesweg 72
6703 BW Wageningen
harry@uitgeverijblauwdruk.nl | www.uitgeverijblauwdruk.nl

Met uitgeverij Blauwdruk maak ik boeken over landschap, cultuurhistorie en architectuur. Dat doe ik samen met anderen en voor anderen. We werken in een klein team en stoppen er al onze aandacht, creativiteit en deskundigheid in.
Ik probeer kunst, cultuur, historie en natuur met elkaar te verbinden. Inspirerend werk, zeker als je dat telkens weer in een bijzonder product kunt samenbrengen. We besteden veel aandacht aan de vormgeving die onlosmakelijk samenhangt met de inhoud (en andersom). Ieder boek krijgt een eigen karakter. Papier, dikte, gevoel. Prachtig beeld en een heldere tekst. Heel klein of juist heel groot en sterk.Inmiddels hebben we meer dan 100 boeken gemaakt, naast tijdschriften als Blauwe

Kamer (waar het ooit mee begon) en ‘scape. Onlangs gaven we het Pad van de Vrijheid uit, en nu ligt een boek over Yttje Feddes klaar, ze kreeg de Bijhouwerprijs voor haar 40-jarige bijdrage aan de landschapsarchitectuur. En ook een boek over Verrukkelijk landschap (‘naar een aantrekkelijk en vitaal platteland’) en een boek over Wegbermen. En een boek over Wageningse landschappen en een Biografie van de Veluwe zijn in voorbereiding. Naast een overzichtswerk over herbestemming van kerken en over de Hollandse Waterlinie. En de rest, we hebben het hartstikke druk, ja.

Corona raakt ons natuurlijk ook. Als uitgever sta je in de wereld dus het zet je aan het denken. Over hoe klein en

kwetsbaar de wereld is. Hoeveel doen we fout? Praktisch betekent corona voor ons dat veel presentaties niet doorgaan, wat natuurlijk ook in de verkoop niet zo fijn is. En dat je moet improviseren met voorbereidingen en met vergaderingen. Een internationaal project over landschapsarchitectuur in Europa kon alleen in aangepaste vorm doorgaan. Met een kleine Nederlandse kerngroep in ons pand Schip van Blaauw bij elkaar (afstand!) en de anderen via zoom. Drie en een halve dag zoomen. We hadden foto’s van alle gezichten aan de bankjes in de collegezaal geplakt. Maar dat is niets vergeleken met wat mensen met elkaar kunnen delen, als ze bij elkaar zijn.

https://www.instagram.com/uitgeverijblauwdruk/