Wim Huijser

schrijver | publicist

Elstar 98, 6708 LZ Wageningen
info@wimhuijser.nl | www.wimhuijser.nl

De coronatijd heeft mij extra bewust gemaakt van het feit dat we als Wageningers een rijkdom aan landschappen om ons heen hebben. We hoeven niet ver om daarvan te genieten.Tegelijk heeft deze periode duidelijk gemaakt hoe betrekkelijk vrijheid is, zelfs in onze vrije wereld. Als zelfstandig schrijver-publicist begeef ik mij het liefst op het snijvlak van geschiedenis, literatuur en landschap. Daarbij treed ik mijn onderwerpen meestal wandelend en onbevangen tegemoet. Sinds ik in Wageningen woon ben ik mij steeds meer gaan richten op de ontwikkelingen in ons gevarieerde cultuurlandschap. Mijn credo is dat wie wandelt iets creëert, iets toevoegt aan zijn verhaal. De kunst van wandelen is het vermogen het juiste pad te kiezen. Uiteindelijk kan dat elk pad zijn. Zolang je maar in staat bent ervan af te wijken, zijpaden in te slaan, op je schreden terug te keren en je blik 360 graden te draaien. Wandelen is ook jezelf meenemen in het verhaal van het landschap. Elke bocht is als een nieuwe bladzijde waarop sporen zich aaneenrijgen tot zinnen in je hoofd. In elk landschap ligt iets verscholen waar je geen idee van had.
In de boeken – inmiddels bijna zestig – die ik in de afgelopen 25 jaar schreef en
samenstelde, ben ik ook vaak op zoek naar de verlangens en drijfveren van mensen, en naar het verhaal van hun levenspad. Ruim twintig jaar heb ik mij als biograaf intensief beziggehouden met het leven en werk van de Dordtse dichter-schrijver C. Buddingh’. In de loop der jaren ben ik mij steeds meer verwant gaan voelen met een van zijn levensmotto’s: ‘Kijk om je heen! Zoals je de wereld nu ziet, zie je hem nooit meer.’ Misschien is ook mijn eigen schrijfwerk daar wel helemaal op terug te voeren: de verwondering voor het nabije en voor de hand liggende.

www.linkedin.com/in/wim-huijser-6411571/

Video: www.vpro.nl/boeken/programmas/boeken/2015/7-juni.html
Na de verschijning van Dichter bij Dordt, de biografie van C. Buddingh’, was ik in juni 2015 samen met de kortgeleden overleden dichter Hans Sleutelaar te gast bij Wim Brands in VPRO Boeken.