Yvonne van Woggelum

vrij beeldend kunstenaar

Aan de Rijn 5, 6701 PB  Wageningen
yvonne.van.woggelum@planet.nl | www.yvonnevanwoggelum.nl

de rivier viel bijna droog,
uitgesleten vaargeulen werden zichtbaar
alleen zonder lading kon men varen
manoeuvrerend in nauwe gangen
als een vis op het droge vielen
naasten en laatste glinsteringen weg
kleurrijke beelden worden zwart afgedekt
een misthoorn verstompt
een reddingsboei zou zichtbaarder troost bieden

Het uitzicht op de rivier waar veel binnenvaartschepen passeren, werd de stilte op het water een zichtbare werkelijkheid maar ook in mijn atelier viel een ader droog. Tentoonstellingen, cursussen werden per direct stopgezet. Het wegvallen van de (kunst)handel,

het stilvallen van de economie werd direct voelbaar. Geen inkomsten hebben brengt direct moeilijke situaties met zich mee omdat niet gesubsidieerde beeldende kunstenaars nergens onder vallen. Slechts een beperkt aantal professionele kunstenaars kan leven van eigen werk. De meeste geven naast het creëren van eigen werk cursussen of workshops om in hun eigen behoefte te voorzien. Beeldende kunstenaars zijn niet georganiseerd, zit ook niet in het DNA en werken vaak alleen. Na de vorige crisis, die al loodzwaar was, zijn de vooruitzichten dramatisch slecht en voelt het voor het hele proces niet goed dat het vak van beeldend kunstenaar keer op keer niet serieus genomen wordt. Naast het maken van grote schilderijen in een strak realistisch beeldtaal waarbij een strenge formaliteit heerst, door de strakke ordening van de compositie maakte ik voor de afwisseling altijd al kleine etsjes. Door het lange werkproces van het schilderen, verlies ik mij in dit vrije werk en is het éénmalige in kleine variaties een inspiratiebron geworden. De stilte, de rust bracht mogelijkheden om deze ideeën te ontwikkelen en verder uit te werken. Momenteel onderzoek ik het eenmalige op de etsplaat waarbij ik gebruik maak van diverse druktechnieken en hoop ik dat het zijn vruchten zal afwerpen in de nabije toekomst. Sinds 1 juli 2020 ben ik toegetreden tot het Landelijk Grafiekplatform.

https://www.instagram.com/yvonne_van_woggelum  www.linkedin.com/in/yvonne-van-woggelum-44973530/